16 Temmuz 2012" yaşam
        hayat
                nefes almak..."

günün yeniden doğması, yüzüne vuran sabah serinliği

    YAŞAM... yaşamaya değen...